• تلفن: 02128424067
  • ایمیل: info[at]axargroup.ir
  • همراه: 9122882683(98+)
  • مدیریت: خانم ابراهیم پور

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : ارتباطات زیر ساخت 

متراژ : 400 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : نوساکو 

متراژ : 230 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : مواد غذایی میعاد 

متراژ : 200 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : مخابرات ایران

متراژ : 195 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : نفت سپاهان

متراژ : 150 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : دانیال کیا

متراژ : 178 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : kMT

متراژ : 80 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : آلومینیوم صنعت مامونیه

متراژ : 220 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : مکین دریا کاسپین

متراژ : 50 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : PFC

متراژ : 30 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : فراورده های تزریقی و دارویی ایران

متراژ : 35 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : فولاد مبارکه اصفهان

متراژ : 350 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : داروسازی آسیا شیمی طب

متراژ : 32 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : kahl

متراژ : 30 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : Phoenix

متراژ : 43 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : پیشگامان صنعت

متراژ : 44 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : پارس اسکان پلاستیک

متراژ : 60 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : تجهیزات زیبایی شفا

متراژ : 24 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : تجهیزات آزمایشگاهی ناژ

متراژ : 30 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : هاگسان

متراژ : 30 متر

غرفه سازی و طراحی غرفه های نمایشگاهی

نام شرکت : مهندسی ایده

متراژ : 40 متر