• تلفن: 02128424067
  • ایمیل: info[at]axargroup.ir
  • همراه: 9122882683(98+)
  • مدیریت: خانم ابراهیم پور

طراحی غرفه نمایشگاهی

ما در ترکيب بندی برای تعالی طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه، ضمن بکارگيري آخرين فن آوری های دانش غرفه سازی نمایشگاه و غرفه آرايی از تفکر و صرف زمان برای رسيدن به هدف کارفرما بهره منديم و معتقديم مشتري ما بايد بالا ترين کيفيت غرفه سازی نمایشگاه را با هزينه مقرون به صرفه دريافت کند.

تيم غرفه آرايی و غرفه سازی نمایشگاه آکسار از زمان دريافت سفارش تا تحويل غرفه طراحي شده تمام خلاقيت و ابتکار خود را بکار مي بندد تا غرفه طراحی شده و غرفه سازی نمایشگاه انجام شده با نيازهای مشتری اش منطبق باشد. به دليل وجود تجربيات بيشمار اجرائی در واحد طراحی غرفه آکسار ميتوان به اجرای پروژه های غرفه سازی نمایشگاه و طراحی غرفهآکسار به طرزی دقيق و بر اساس طرح غرفه، ايمان داشت.