• تلفن: 02128424067
  • ایمیل: info[at]axargroup.ir
  • همراه: 9122882683(98+)
  • مدیریت: خانم ابراهیم پور

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت از معدود شیوه‌های تولید واحدهای مسکونی و یا انواع دیگر ساخت و ساز است که همواره شرایطی نزدیک به وضعیت ایده‌ال برای آن قابل تصور است. افزایش ارزش زمین با گذشت زمان و همینطور حذف هزینه تامین زمین از هزینه‌های ساخت، دو دلیل عمده‌ای است که این شیوه از ساخت را به ترتیب هم برای مالک و هم برای سازنده با توجیه اقتصادی بالا مواجه می‌کند

مشارکت در ساخت